การเพิ่มคอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS

|

Microsoft Office Outlook 2007 สนับสนุนรูปแบบแฟ้ม .opml สำหรับการแลกเปลี่ยนคอลเลกชันข้อมูลการกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล RSS ระหว่างโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถจัดระเบียบและแสดงตัวดึงข้อมูล RSS โปรแกรมดังกล่าวรู้จักกันในชื่อว่าตัวรวม RSS (RSS Aggregator) ทั้งนี้ Office Outlook 2007 ได้รวมฟังก์ชันการใช้งานของตัวรวม RSS ไว้ด้วย

คอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกใช้ร่วมกันได้ด้วยการส่งออกคอลเลกชันในรูปแบบของแฟ้ม XML ที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml แล้วส่งแฟ้มดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น คุณสามารถแนบแฟ้ม .opml ไปกับข้อความอีเมล หรือคัดลอกแฟ้ม .opml ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายซึ่งทั้งคุณและผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้าถึง หรือคัดลอกแฟ้ม .opml ลงบนสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ เช่น ดิสก์, ซีดี หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ จากนั้น บุคคลอื่นสามารถนำเข้าแฟ้ม .opml แล้วเลือกตัวดึงข้อมูล RSS ที่จะเพิ่มลงใน Outlook


ใน Office Outlook 2007 คอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS สามารถส่งออกในรูปแบบแฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml
คุณสามารถนำเข้าแฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml ไปยัง Office Outlook 2007 หรือโปรแกรม RSS อื่นๆ

บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าและส่งออก
เลือก นำเข้าตัวดึงข้อมูล RSS จากแฟ้ม OPML
คลิก ถัดไป
คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่จะนำเข้า แล้วคลิก เปิด
คลิก ถัดไป
เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อตัวดึงข้อมูล สำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการที่คุณต้องการนำเข้า


เคล็ดลับ คลิก เลือกทั้งหมด หรือ ล้างทั้งหมด เพื่อเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ คุณกำลังนำเข้าเฉพาะข้อมูลการสมัครสมาชิก ไม่ใช่รายการที่แท้จริงจากการสมัครสมาชิก

คลิก ถัดไป
แฟ้ม .opml จะถูกนำเข้าไปยัง Office Outlook 2007

From:office.microsoft.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

©2009 เทคนิคคอมพิวเตอร์ | Template Blue by:TNB